Възможно ли е конецът на тампона да се скъса или отдели от тампона?

Преди да се компресира материята, от която е направен тампонът, конецът се обвива около влакнестата сърцевина и се завързва в края. Така е здраво прикрепен към тампона. 

Всяка стъпка от производствения процес се наблюдава много щателно, за да сме сигурни, че нашите тампони отговарят на най-високите стандарти за качество. Нашите процедури по контрол включват случаен тест на здравината на закрепване на конеца. Провери сама: точно преди да поставиш тампона, дръпни здраво конеца. Ще видиш колко сигурно е закрепен той към тампона.