Безопасни ли са тампоните от медицинска и хигиенна гледна точка?

Тампоните o.b.® са създадени през 1948 година с помощта на гинеколога д-р Джудит Есер. От тогава o.b.® са преминали през стриктни и продължителни тестове, за да се гарантират стандартите за качество.

Милиони момичета и жени по света използват тампони o.b.® денонощно по време на месечния си цикъл! Тяхното доверие е още едно доказателство за качеството на тампоните o.b.®

Тампоните o.b.® се произвеждат съобразно стриктните препоръки за качество. Абсорбиращата материя в тампоните o.b.® отговаря на съответните изисквания за чистота на Европейската Фармакопея.