Свържи се нас

 

Моля, обърнете внимание, че като използвате информацията за контакт по-долу, вашите лични данни и съобщение ще бъдат обработени от местния дистрибутор на Kenvue във вашата страна. В такъв случай Kenvue няма да имат достъп до вашата лична информация. Следователно, Kenvue не носи отговорност за сигурността, практиките за поверителност и обработката на вашата лична информация, извършена от дистрибуторите. Всички въпроси или притеснения по отношение на обработката на вашата лична информация трябва да бъдат насочени към дистрибутора.

 

Можете да се свържете с нашия вносител и дистрибутор в България на следния адрес:

Виста АВТ АД
бул. „Цар Освободител“ 10
София 1000
Тел: 02 421 59 21

Ние ще използваме Вашата информация в съответствие с нашата Политика за поверителност, за да отговорим на Ваши запитвания и да изпълним Ваши искания, при необходимост за наш правен интерес и вероятно, за да спазим законовите ни задължения, свързани с лекарствената безопасност или качеството на продуктите. Моля, прочете нашата Политика за поверителност.