Менархе

Научен термин, с който се назовава първият менструален цикъл.