Матка

Орган с форма, наподобяваща малка, обърната надолу круша, приблизително с размерите на юмрук – покрита е с лигавица, ендометриум и със силна мускулна стена (миометриум).

Тя се състои от тяло, в което ще се задържи бебето, и шийка, която се разширява, за да може бебето да излезе в подходящия момент.

Извън бременността кухината е плоска, почти несъществуваща, но тя расте и постепенно се разширява по време на бременността, като спомага за защитата и нормалното протичане на различните етапи от развитието на ембриона, на зародиша и на бебето.