Възможно ли е тампонът o.b.® да се скъса или разпадне?

Ако се използва правилно, тампонът o.b.® ще запази формата си, ще се разшири от абсорбираната течност, но няма да се разпадне или разтвори. Той е направен от силно абсорбираща материя, която е компресирана, така че да се създаде много здрава спойка между влакната на материята.

Тампонът няма да се разтвори в условия на влага: компресираните влакна остават непроменени при попиване на течност. Тънкото покритие на тампоните o.b.® предпазва отделянето на памучните власинки от тампона. Това покритие е много гладко и позволява лесно поставяне и изваждане на тампона.